13 June 2010

Carinas klarsynta reflektioner nr XVI


"Jag är exceptionellt perfekt.
T.o.m. mina brister är perfekta."

No comments: