18 June 2010

Den onda cirkeln

tomhet
ett oändligt ingenting, så ofattbar att det svider
i magen
en tomhet som måste fyllas
måste, måste, måste
MÅSTE
med allt som finns
en efter en
en efter en efter ännu en
lite blir fler blir mer blir aldrig tillräckligt
tills det tar slut
tills det gör ont
tills det blir äckligt
en känsla växer ur fyllnaden
flera känslor försöker göra sig hörda
känslor som måste kväsas
kvävas innan de tar överhanden
tomheten trycker undan obehaget
tomheten är behaglig
den fulla tomheten råder
tomhet
det är över för den här gången
det här var sista gången
den här gången också

No comments: