28 July 2010

Bevare för att faktiskt ha en dygnsrytm!

Hört på Jysk idag.

Tonårssonen: "Mäh, det är väl inge bra om jag inte är uppe länge på kvällarna, då blir jag ju så trött kvällen efter."
Mamman, längtande och hoppfullt: "Åh, det vore väl bra för en gångs skull."

No comments: