6 January 2010

Citat #564

Jag befarade att jag skulle gå in i väggen, men jag var så upptagen att jag missade den. Fan också.

No comments: