24 January 2010

Slutspurten

Nu börjar jag låta som en hackig skiva... Det här om att uppsatsen "snart" är klar, jag "ska bara".

Nu ska jag bara sammanställa en mer omfattande presentation av tidigare forskning. Jag tyckte ju att jag var kort och koncis i min studie, men det visade sig vara både för kort och koncist. Jag har dessutom ägnat någon timme åt att strama upp och förtydliga syfte och frågeställningar i relation till en kortare studieperiod än först angett, samt klurat mig halvt fördärvad över ifall min studie är induktiv eller deduktiv. Eller snarare, problematiserat kring att jag anser den vara induktiv. Och detta med fokus på att examinatorn enligt uppgift är ett fan av deduktiv forskning... Jag tror jag kom fram till att man kan säga att den är både ock...

Nåväl, lite kvar på forskningsgenomgången. Sedan ska jag läsa igenom och avväga vilka fjuttjusteringar jag anser att jag bör göra. Jo, visst kan jag t ex plocka bort några "så" och dessutom har folk fullkomligt rätt i att det krävs ett "t" i början av "teoretisk".

Däremot blev jag på riktigt surt morgonhumör kl halv sju i morse när jag fick för mig att ögna igenom ett reflektionsblad och insåg att människan klagade på saker som var fullkomligt riktiga. Studentkollegan visade snarare att hon själv inte direkt hade MVG i svenska eller förstod skillnaden mellan vissa forskningsbegrepp. Mitt morgonsura jag skrattade dessutom rått när hon ansåg att jag skulle flytta hela stycken som handledaren redan guidat just till den plats där de låg. Hennes kommentarer värderas inte högt, kan jag säga.

Nåväl, examinatorn klagade på att varje kapitel började på ny sida - vilket handledaren tyckt att de borde - så det visar väl bara att inte ens de lärde alltid kan bestämma sig hur saker ska vara. Typiskt bara att det är jag som ska behöva sitta i mitten och rätta fram och tillbaka!

Ska bara... men på fredag, då, då är den absolut utan tvekan allra sista och slutgiltiga målgången! Tills dess... tebax in i grottan.

På återseende.

No comments: