10 February 2010

En inåtvänd dag

När förnekelsens tid är förbi
visar sorgen sitt förvridna ansikte
Minnen framkallar dofter och röster från förr
medan himlen blir sju sorters kakor rikare.

Hälsa farfar, farmor.

No comments: