9 September 2009

Män har varit fittor och horor i flera hundra år

Vissa använder Knasen och andra reklamblad som toalektyr. Jag använder en bok som jag hittade för 40kr på Emmaus. "Odygd och vanära - Folk och brott i gamla Stockholm" av Arne Jarrick & Johan Söderberg.

Det är en superintressant bok skriven av två historieforskare. De jämför mål som kommit upp i kämnarsrätten och kyrkorätten i Stockholm 1681 och 1781, inte bara vilka mål det var utan historierna bakom. Fokus ligger på förolämpningar, förtal och våldsbrott.

Resultat: En otroligt djup och bred bild av livet förr. Jag vågar påstå att jag fått en bättre bild av livet på gatan och av hur folk tänker och fungerar i denna bok än genom någon av alla de historiska böcker jag stött på! Rättsfallen beskriver ju vad som faktiskt skett, vilka okvädningsord och genmälen som använts och vad det resulterat i. Det visar också på tidens anda i hur rätten resonerar i domarna. Genom att jämföra dessa två årtal får man också en bra bild av hur saker ändrats mellan århundradena, t ex i samspel stat-kyrka.

En av sakerna som roat mig är att läsa historierna bakom misshandelsmål.
"Han använde inte min titel när vi hälsade, så jag var naturligtvis tvungen att slå till honom med bredsidan av värjan."
Naturligtvis.

"Givetvis" stod männen för de flesta misshandelsmål - medan kvinnorna stod för de flesta förtalsmål.

Förolämpningarna är nog mest intressanta! Dessa spaltas upp i prydliga tabeller där man kan se hur många män och kvinnor som kallats för vad och av vilka. Man får också, så småningom, förklaringar och utvecklanden av vad olika begrepp står för. T ex att "hora" inte bara betyder sexhandel utan generellt någon som fifflat utanför äktenskapet - och både män och kvinnor var horor, även om det var något vanligare att en kvinna kallades för det. Att tjuv inte behövde betyda att någon tagit något olovandes utan det var snarare knutet till heder - att beskylla någon för att vara tjuv betydde att de inte var "ordentliga". Och att vara ohederlig hade inget med att tala sanning att göra utan med Heder - en hederlig människa kunde därför mycket väl ljuga inför rätten för att behålla sin heder, och ansågs därför vara hederlig. Comprendo? Just Heder är ju något oerhört viktigt och som träffar djupt. Ingen blir väl så arg som då de anklagas för att vara ohederliga! Så också på denna tid, det ser man i misshandelsfallen, som i varje fall mellan män ofta uppstår ute på gatan när någons heder beskylls...

I mitt tycke den mest intressanta detaljen är förolämpningen "hundsfott" som sticker ut som den allra vanligaste förolämpningen till en man. Förklaringen av vad det är för något får man i boken, tillsammans med insikten att det förekommer även i andra länder, t ex Island och Tyskland. I princip syftar det till hundens kvinnliga könsorgan, och betydelsen graveras genom tanken att det kvinnliga könsorganet är så att säga passivt, något som penetreras och därför är underkastligt det manliga könet, vilket i sin tur betyder att det för en man är oerhört kränkande att bli kallad för en passiv och underdånig kvinnlig hunds könsorgan. Kort sagt; bli kallad Fitta.

Är inte det en insikt, så säg! Helt plötsligt får dagens Fittor och Horor en vidare och mer historisk förklaring. Det intressanta här är väl när Fitta övergick från att vara en rent manlig förolämpning till att bli en kvinnlig och en förlämpning för båda könen? Och när Hora blev en renodlat kvinnlig förolämpning - även om jag tycker mig märka att män nu också kallas det igen??

Förutom detta så får man god insikt i olika skikt i samhället, hur pigor och husbondefolk förhöll sig, män och kvinnor, militär rättsskipning, världslig och religiös makt...

Helt klart de bäst spenderade 40kr på länge - och skitkul toalektyr!

No comments: