25 September 2009

Strul med Sigge

Ja, eller SGI - sjukpenninggrundande inkomst.

Ni kanske minns hur jag i förra inlägget sa att jag skulle återkomma med hur SGI skulle beräknas nu när jag flyttat tillbaka till Sverige. När jag väl blivit registrerard hos Försäkringskassan vill säga...

SGI är det som avgör hur stor dagpenning jag får om jag blir sjuk, helt plötsligt blir gravid och vill ta ut föräldraprenning osv.

Först trodde jag att det skulle bli strul eftersom jag inte haft någon svensk inkomst de senaste fyra åren.

Sedan lärde jag mig att den beräknas på den inkomst jag har nu - förutsatt att den kan förväntas vara långvarig. Långvarig betyder att jag får den i minst sex månader. Och då tänkte jag att det är lugnt, för kontraktet på det här jobbet är på sex månader. Så då är ju saken biff och inte alls krångligt!

Fast sedan slutade jag flina. För jag insåg ju att anställningen faktiskt bara är på 5,5 månader...

Så. Äh, jag vet inte alls hur min Sigge ser ut nu. Nog för att det är mycket regler, men det är ingenting mot alla undantag! Innan jag fick huvudvärk och lade ner undersökningarna så fann jag att mina 5,5 månader eventuellt kan räcka om de tror att jag har en avsikt att jobba heltid även efteråt. I vissa fall kan även vissa inkomster intjänade utomlands räknas med...

Kort sagt, det är bara att avvakta och se vad handläggarna kommer fram till, och att vara beredd på att få bifoga allehanda kopior på allehanda intyg under resans gång. F ö kommer de inte ens kolla in frågan förrän jag faktiskt begär ersättning av något slag - t ex om jag blir långtidssjuk. Och DÅ gäller det att vara beredd på ÄNNU en lång handläggningstid.

Varför min spargris numera heter "Sigge", för jag måste ju ha något slags sjukkassa undertiden Försäkringskassan utreder min sjukkassa...

Värsta Bästa Studieexemplet var det!

No comments: