20 March 2009

Kulturfyran om självförverkligande

Veckans Kulturfyra hämtar sin inspiration från en kurs bloggaren var på. Som följer:

"Vi pratade om saker vi gör och inte gör, och saker vi vill göra och saker vi inte vill göra. Vi fick rita två streck som korsade varandra. Det ena strecket var lodrätt och det andra vågrätt. Längst upp på lodräta skrev: Gör och längste ner: gör inte. På det vågräta strecket skrev vi på vänster sida: vill och på höger: vill inte."

Alltså:
1. Vad gör du som du också vill göra?
Åker upp bland skotska bergen och vandrar/knallar runt.

2. Vad gör du som du inte vill göra?
Jobbar i en kontaktcentermiljö. (Även om mitt jobb inte är "på telefonen" så känns det lite för läskigt nära för att jag ska känna mig trygg... känns nästan värre att inte veta när de ska "hugga" och be en hjälpa till. Jag är verkligen inte gjord för att sitta kedjad en hel dag...)

3: Vad vill du göra, men gör inte?
Gå en skrivkurs (journalistik, att skriva en bok eller en allmänt blandad kurs).

4. Vad vill du inte göra och gör inte heller?
Jobba som hårfrisör.

Så... antar att jag nu ska vara glad att jag inte gör nr 4, vara nöjd med att jag gör nr 1 och göra något åt nr 2 och 3... Hm. Tror det är på G. :-)

No comments: