21 January 2009

Ropen skalla - äktenskap för alla!

Men äntligen! Känns spontant som att det är såååå försenat med en Motion om könsneutrala äktenskap, fast å andra sidan finns ju märkligt nog alldeles för många religiösa intoleranta som måste vaggas in i det logiska, ett steg i taget. Så tiden kanske behövdes.

Min reaktion kanske beror på att jag inte ser det minsta märkliga i det som vissa andra finner så (ursäkta, men här kommer ett pinsamt ord) Motbjudande. Två människor som älskar varandra. Det finaste som finns. Det naturligaste som finns.

F ö känner jag så många både heterosexuella och homosexuella par - både ogifta och gifta, efter gängse regler - att jag inte ens reflekterar över att det skulle vara något annat än likvärdigt. Både jag och dem jag känner hänvisar till att folk är "gifta", oavsett vilken ceremoni man gick igenom.

Och det är ju faktiskt där vi är idag - ett upplyst samhälle som borde hysa en naturlig tolerans mot företeelser som våra förfäder fasade över. För att man inte förstod bättre. För att kyrkan sa att det var fel. I en tid då okunskap frodade och auktoriteter kunde domdera villkoren. Då man behövde en växande befolkning p.g.a. krig och svält, så barnlösa par var ett hot mot befolkningen. Vi är inte där längre.

Våra förfäder trodde på häxor och kyrkan ansåg att det var fel att onanera också.

Känns som 100 år för sent att hänvisa till religiösa skäl. Religionen styr - tack och lov - inte vårt samhälle längre! Fast, och detta anser jag, trots att jag är ateist, är viktigt, religiösa ledare bör fortfarande kunna bestämma hur de vill göra. Vi har, och bör ha, religionsfrihet. Känner en präst att det är emot hans tro att viga enkönade par så ska han kunna avstå. Å andra sidan, känner en reaktionär präst att det är rätt så bör han ha mandat att utföra vigseln också! (Kan se de inbördes kriserna i samfunden dock...) Lagen i sig är inget hot mot religionsfriheten. Så länge det borgerliga alternativet finns så kan varje inskränkt religion göra som de vill.

Fast jag skulle tycka det vore pinsamt att tillhöra en grupp som fortfarande hänvisar till Adam och Eva och anger "mänsklighetens fortplantning" som skäl till att två av samma kön inte bör ingå äktenskap. Resonemangen håller inte någonstans. Fast religion har ju å andra sidan inget med logiskt resonemang att göra heller...

Giftermål idag är inte längre "förutsättningen för familjebildning", så som det var förr. Idag betyder det så olika för olika individer. För vissa är den en juridisk smidighet där man ärver varandra, delar på tillgångar och slipper byråkrati i största allmänhet. T ex när man skaffar barn och pappan slipper bevisa sin status... För andra är det en ceremoni för att kungöra sin kärlek och lova evig trohet. För många är det en kombination.

På intet sätt är det en förutsättning för familjebildning - hur många småbarn och putande magar ser vi inte på bröllop idag? Och gifta eller inte, vissa par bildar aldrig familj. Oavsett kön. Vissa par gör det. Oavsett kön.

Det är dags att Sverige börjar leva upp till enkronans silvriga motto - För Sverige i tiden.

Jag säger - HURRA! Hoppas motionen slås igenom och vi ÄNTLIGEN får könsneutrala äktenskap. Det är på tiden!

No comments: