12 January 2009

Vilken Chosen Man är du?

Eftersom "alla andra" i ett väldigt aktivt forum på Facebook (95th Rifles) har gjort detta test så var ju jag också tvungen. Vilken Chosen Man är jag?

Och dra en laddstake baklänges, men det blev oavgjort mellan genomgoa Harper och intelligenta Harris! Och ett stänk av fighterhjärtat Perkins. Jag kan leva med det. :-)You Scored as Sergeant Major Patrick Harper

Incredibly loyal to both family and friends, you have a mischevious streak. You're often the unannounced ringleader: and you're not someone to cross in a fight... Nor someone to share your rum ration with. Ireland forever, and here's to Mr. Nock of London!


Sergeant Major Patrick Harper 92%
Rifleman Harris 92%
Rifleman Ben Perkins 83%
Rifleman Isiah Tongue 50%
Rifleman Daniel Hagman 50%
Lieutenant Colonel Richard Sharpe 50%
Rifleman Francis Cooper 42%

Ha, ha, stämmer kanske lite till och med. Skål för det!

No comments: