25 August 2009

Kommentarer till kommentarerna om frisläppte Lockerbie-bombaren

Det är ju mycket snack nu om huruvida det var rätt eller inte av Skottland att benåda Lockeribie-bombaren Abdelbaset Ali al-Megrahi. Ända sedan Libyska terrorister sprängde ett plan över skotska byn Lockerbie 1988 har det varit strul, både med att få fast personer, få dem utlämnade, få dem dömda och att avtjäna straffet. Till slut utlämnade Libyen al-Megrahi till domstolen som hölls i Haag men under skotsk lag. al-Megrahi dömdes till livstid, mot sitt nekande.

Han har i år avtjänat ca 7 år av straffet. Men så kom beskedet att han drabbats av cancer, och när diskussionerna om hans frisläppande började så hade han enligt läkarna lite mindre än ett år kvar att leva.

Ja, för det här beslutet är ju inget som Skottland tagit på en vecka, om nu någon trodde det. Det har diskuterats länge i Skotska riksdagen och i medier. Jag minns inte exakt hur länge för jag tyckte det alltid diskuterades om det här fallet, alla fem år jag bodde i landet, men jag vill minnas att det satte fart då för ett år sedan när han fick "dödsdomen".

al-Megrahi frisläpptes "av humanitära skäl". Det är en möjlighet enligt skotsk lag där "terminal ill prisoners", d.v.s. fångar som av läkare fått mindre än 12 månader kvar att leva, kan släppas fri så att de kan dö hemma hos sin familj. Efter långa diskussioner och många läkarutlåtanden, och när al-Megrahi bara blev sämre och sämre, så kom man till slut fram till att han inte var någon större fara för omvärlden så han kunde släppas så att han fick dö hemma hos sig.

Men självklart gick inte frisläppandet världen förbi. Reaktionerna lät inte vänta på sig, både från politiker, media och anhöriga. Och förutom att man kan bli trött för mindre när t ex USA visar sitt oförstånd i hur lagar och regler fungerar i Europa så måste jag säga att jag blir lite trött över vissa människors blodtörst också.

* USA kritiserar "Brittiska regeringens beslut", vilket är lustigt eftersom de inte hade med saken att göra. Beslutet ligger i Skotska regeringens händer eftersom det handlar om ett skotskt mål under skotsk lag.

* Bl a USA kritiserar dessutom "Brittiska regeringen" för att de inte lade sig i. Men det kan de ju inte - lika lite som Sverige kan lägga sig i Norska regeringens jobb och Norska lagarna.

* För till syvende och sist - Skotska regeringen har följt Skotsk lag. Enligt skotsk lag får en fånge släppas av humanitära skäl enligt punkter som i det här målet har beaktats.

* Några (amerikaner) har hävdat att frisläppandet påverkats av Libyens och Storbritanniens oljeintresse. Jag finner detta föga trovärdigt och det faller snarare tillbaka på de oljefixerade amerikaner som uttalat detta. Framförallt som Storbritannien inte har med frisläppandet att göra och som Skottland faktiskt bara följt sin inhemska lagstiftning.

* Man kan förvisso tycka att det är ett hån att bara sitta 7 år i fängelse när man dömts till livstid, men
1) Han hade ju fått sitta längre om Libyen inte gömt och skyddat honom i så många år.
2) Eftersom han nu har mindre än tre månader kvar att leva så HAR han ju faktiskt suttit, typ, livstid.

* Jag får något illasmakande i munnen när jag då hör "upprörda röster" påkalla "rättvisa" och att han borde ruttna i fängelset och dö där eftersom hans offer dog ifrån sina familjer. Visst, så är det ju, men kom inte och påstå att det är för att skipa rättvisa dessa vill att han ska dö i fängelset, det är ju rent krasst p.g.a. ett rent hämndmotiv. Och hämndlusta är en känsla man har rätt till, framförallt om man har anhöriga som dödats, men jag är just därför glad över att det inte är lynchmobben som sköter rättsväsendet. Och att rättsväsendet inte grundas på känslor.

* Som sagt, han ska ju , vilken dag som helst. Vad är problemet? Hade han släppts fri åratal i förväg så hade jag kunnat förstå reaktionerna och invändningarna, men nu talar vi om veckor. Om något så kan man ju se det som att Skottland sparar pengar i ett par veckor eftersom de inte behöver föda honom, ge honom sjukvård, sedan ordna med begravningstransport.

* Visst förstår jag att det sticker i ögonen hos anhöriga när al-Megrahi blir emottagen som en hjälte i Libyen. MEN, tänk då på 1) om det varit en svensk som suttit i fängelse utomlands för ett brott som svensken hela tiden nekat till, och om 2) svensken dömts för att ha varit med i ett attentat mot en regim som svenskar ogillar - och så kommer svensken hem. Eller tänk en amerikan som suttit fängslad mot sitt nekande i Irak för att ha bombat ett plan med talibaner... Vill bara sätta situationen i sitt sammanhang och hur Libyerna kan se saken.

* Personligen anser jag att denna lagenliga möjlighet är något varje modernt rättssamhälle bör ta efter. Om man kan skilja mellan Rättvisa och Hämnd. Straff och Vedergällning.

Jag minns ett fall för några år sedan då en grov brottsling släpptes för att han hade hjärntumör, tror jag det var, och bara hade några månader kvar att leva. Och jag minns att jag tänkte att hans straff på något sätt togs över av det 'värre' tillstånd av att vara så pass sjuk och på vippen att dö. Jag menar, i slutändan måste man ju fråga sig vad syftet är med straffet, en rättsfilosofisk diskussion man i och för sig kan hålla till döddagar. Men oavsett om det är för att markera att någon gjort fel, skydda samhället, rehabilitera eller avskräcka så uppnås ju alla syften av två enkla skäl; 1) Mannen dömdes till ett uttalat straff i proportion till brottet 2) Han dör. Case closed, liksom.

Jag har personligen inga problem med det här frisläppandet - lagen följdes, frisläppandet kom efter grundlig diskussion och utredning, karln ska dö när som helst.

Då hade jag större problem med när Brittiska regeringen släppte Pinochet av humanitära skäl, strax efter att man slutligen lyckats döma honom för alla folkrättsbrott. Det kändes som ett hån. Men jag minns att frisläppandet mest nämndes i notiser - troligen för att han var polare med både Thatcher och amerikanska höjdare...

Läs mer:
BBC: Gordon Brown pressad att uttala sig
BBC: Skotska justitieminister står fast vid sitt beslut
BBC: Film: Lockerbie-bombaren frigiven
Aftonbladet: Skotska justitiemintern försvarar sig
DN: Amerikansk senator utan koll på rättsväsendet...

No comments: