22 February 2009

När tystnaden talar

Båten glider under tystnad
Ingen ser rosten i skrovet
Båten springer läck
en kork sätts i
Båten gilder under tystnad

Korken hoppar ur
Båten gungar till
Vatten kommer in
Rosten uppmärksammas

Rosten har alltid funnits där
Men en del visste inte om det
En del visste om men ville inte veta
Alla sitter nu i samma båt
Och rosten fortsätter infektera grunden

No comments: