10 February 2009

Omotiverande kurs om motivation

Var på kurs med Kurt idag, fast inte med Kurt utan med en galen irländare.

Ämnet var "Motivation, coaching, feedback" och jag tror att jag gick in med en förväntan att äntligen få tillfälle att utveckla mig, lära mig något nytt och få med mig en ny verktygslåda till jobbet.

Så fel jag hade.

Inget nytt under solen, förutom några ackronymer som bara befäste vad jag redan visste fast i andra ord. Det svåraste under hela dagen var att fylla i utvärderingen efteråt... "nämn 3 saker du lärt dig idag?" Eh, namnet på de andra deltagarna? "Vad av dagens kurs kommer du ta med dig i ditt arbete?" Eh... till slut svarade jag att jag skulle analysera vad jag redan gör och se vad jag kan tillämpa.

Jag har analyserat nu, och kommit fram till... att jag inte lärde mig något nytt. Vi skummade ju bara på ytan! Identifierade problem, diskuterade teoretiska coachingmetoder - men tyvärr gick vi inte vidare. Jag hade velat ägna mer tid åt att diskutera de där problemen vi identifierade, utbyta erfarenheter, få tips om hur vi kan överkomma dem.

Ett exempel är människor som inte vill förändra sig. Antingen har de en skev självbild och tror att de är på ett sätt som de inte är, och kan inte se verkligheten ens när man visar den. Eller så "önskar" de att de var annorlunda, men är inte beredda att ändra på sig, att lägga ner arbete på att förändra, de hoppas istället att omvärlden ska ändra uppfattning... Eller så bryr de sig över huvud taget inte, är nöjda med att lunka på och ids inte utveckla sig åt något håll. Så hur motiverar man dem? Hur coachar man dessa till förändring? Hur tacklar man en anställd som sitter under ett feedback-möte och rycker på axlarna och rullar på ögonen?

Vi enades om att man "måste försöka hitta ett sätt att nå dem, finna något de faktiskt bryr sig om", men vi gick aldrig in på hur detta skulle ske rent konkret. Så jag har en känsla av att vi alla kommer gå tillbaka till vad vi redan gör - och till slut ger man upp. Jo, det finns några få (tre av ett hundratal i mitt fall) som man bara ger upp; man drar igenom formaliteterna och båda två vet att inget kommer förändras till nästa tillfälle.

Jag känner att jag skulle behöva Motivation, Coaching och Feedback för att utvecklas i mitt arbete! Att få "All Green" på alla observationer, få höra "finns inget glapp, fortsätt bara i samma stil" men ändå inte få en bättre position (för att man inte är bra nog?) - det är frustrerande och omotiverande. Jag skulle vilja få vägledning och träning - inte kurstillfällen där man skummar på ytan och inte får med sig ett enda konkret tips när man lämnar rummet.

Och jag som har ett sådant där hopplöst fall på torsdag som jag hade hoppats jag skulle få fräscha idéer om hur jag skulle tackla... Antar att jag gör som jag brukar; tar ett djupt andetag och får det överstökat. Motiverande...

No comments: